Ik leer anders en beelddenken

Iedereen wordt geboren als beelddenker. In de kleutertijd maak je al onbewust de keuze of je een taaldenker gaat worden of een beelddenker. Iemand die een taaldenker is, denkt in woorden. Een beelddenker denkt in beelden.

Een taaldenker heeft de voorkeur om meer zijn linkerhersenhelft te gebruiken en een beelddenker meer zijn rechterhersenhelft. Een beelddenker denkt niet uitsluitend in beelden, maar denkt ook gevoelsmatig. De Kernvisie methode gebruikt daarom niet het woord beelddenker, maar gaat uit van de rechtsgeoriënteerde leerstijl. De voorkeur voor een rechtsgeoriënteerde leerstijl is erfelijk bepaald.

Kinderen met leerproblemen hebben vaak een voorkeur om visueel-kinesthetisch te denken. Een combinatie van beelddenken met hun gevoelsdenken. Deze kinderen willen wat ze leren zien, voelen en ervaren!

Rechtsgeoriënteerde kinderen zijn vaak vrolijke, spontane, energieke, gevoelige kinderen. Ze zijn verbeeldingrijk en hebben een grote praktische intelligentie.

Het herhalen van de lesstof heeft voor deze kinderen geen zin. Zij hebben het talent om heel veel informatie in beelden op te slaan. Het is belangrijk dat zij eerst weten waarom zij iets moeten leren. Vervolgens leren ze, met behulp van de methode Ik leer anders of de Kernvisie methode, hoe ze de informatie wel kunnen opslaan. Ze leren een andere leerstrategie, die ze jaren later nog steeds kunnen toepassen.

Hieronder nog een voorbeeld van het verschil tussen een rechtsgeoriënteerde en linksgeoriënteerde leerstijl.

Rechtsgeoriënteerde leerstijl: probeert een nieuwe telefoon direct uit en bekijkt de handleiding als het nodig is.
Linksgeoriënteerde leerstijl: pakt bij een nieuwe telefoon eerst de handleiding en leest het stap voor stap.

Bekijk hieronder het filmpje met meer informatie over de methode Ik leer anders of kijk op www.ikleeranders.nl