Pupil Coaching

Leren door te visualiseren

Referenties van ouders


'Mijn dochter van 10 heeft het afgelopen jaar een aantal trainingen bij Karin gevolgd. Ze scoorde op school steeds lager op spelling en ook bleken de basisvaardigheden van het rekenen niet geautomatiseerd te zijn, waardoor ze ook met het rekenen steeds meer moeite kreeg. De tafels erin krijgen was vanaf groep 4 al moeizaam. Na een tijdje was ze ze weer vergeten. Ze liet veel kenmerken zien van beelddenken en dus hebben we bij Karin aangeklopt. Al na de 1e training was er verandering merkbaar. Niet alleen in hetgeen er geoefend was, maar ook in haar zelfvertrouwen. Ze begrijpt nu dat haar hoofd op een andere manier de stof moet onthouden. Omdat er ook meteen successen kwamen, hadden we een heel ander kind in huis! Haar cijfers voor spelling, rekenen en de werkwoorden schoten omhoog. Ook de tafels beheerst ze nu. We hebben de begeleiding door Karin als zeer prettig ervaren. Mijn dochter ging graag naar haar toe. Nu gaan we thuis zelf verder met hetgeen ze geleerd heeft bij Karin. We raden de training bij Karin iedereen aan, die vermoedt dat zijn of haar zoon/dochter (misschien) een beelddenker is!'


'Heldere aanpak, goed inzichtelijk gemaakt wat het betekent als je beelddenkend bent, goede terugkoppeling van de vorderingen naar ons, goede wisselwerking met de leerkrachten over aandachtsgebieden en vorderingen, leuke omgang met onze zoon en duidelijk verbetering merkbaar!'


'Daar waar school geen mogelijkheden meer zag voor begeleiding, is Karin het traject met onze zoon gestart. Het is haar gelukt om hem, in een vrij korte tijd, meer vertrouwen te geven in technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Dat heeft ze gedaan op een ontspannen en heldere manier van werken. Ze wist hem te motiveren om op een andere manier te gaan werken, waardoor hij flinke vooruitgang heeft geboekt op school. Daar zijn wij ontzettend trots op, maar vooral ben ik blij dat hij niet meer gefrustreerd is en de gedachte kwijt is dat hij toch niet kon lezen en spellen. Karin denkt mee en heeft nauw contact met school en ze weet goed te bepalen waar het probleem zit. Wij zijn enorm tevreden en gaan nog even door met de begeleiding.'


'Ik ben blij dat je onze dochter hebt willen begeleiden. Het heeft haar goed geholpen om op een andere voor haar makkelijkere manier te leren. Ze heeft zo duidelijk meer zelfvertrouwen gekregen. Bedankt voor jouw inzet!'


'Karin heeft mijn zoon de afgelopen maanden begeleid met zijn leerprobleem met spelling. Hij heeft geleerd hoe hij makkelijk informatie kan opslaan en reproduceren. Ik merk dat hij echt vooruit is gegaan met het spellen van woorden. Karin, dank!'