Pupil Coaching

Leren door te visualiseren

Referenties van ouders

'Daar waar school geen mogelijkheden meer zag voor begeleiding, is Karin het traject met onze zoon gestart. Het is haar gelukt om hem, in een vrij korte tijd, meer vertrouwen te geven in technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Dat heeft ze gedaan op een ontspannen en heldere manier van werken. Ze wist hem te motiveren om op een andere manier te gaan werken, waardoor hij flinke vooruitgang heeft geboekt op school. Daar zijn wij ontzettend trots op, maar vooral ben ik blij dat hij niet meer gefrustreerd is en de gedachte kwijt is dat hij toch niet kon lezen en spellen. Karin denkt mee en heeft nauw contact met school en ze weet goed te bepalen waar het probleem zit. Wij zijn enorm tevreden en gaan nog even door met de begeleiding.'


'Heldere aanpak, goed inzichtelijk gemaakt wat het betekent als je beelddenkend bent, goede terugkoppeling van de vorderingen naar ons, goede wisselwerking met de leerkrachten over aandachtsgebieden en vorderingen, leuke omgang met onze zoon en duidelijk verbetering merkbaar!'


'Ik ben blij dat je onze dochter hebt willen begeleiden. Het heeft haar goed geholpen om op een andere voor haar makkelijkere manier te leren. Ze heeft zo duidelijk meer zelfvertrouwen gekregen. Bedankt voor jouw inzet!'


'Karin heeft mijn zoon de afgelopen maanden begeleid met zijn leerprobleem met spelling. Hij heeft geleerd hoe hij makkelijk informatie kan opslaan en reproduceren. Ik merk dat hij echt vooruit is gegaan met het spellen van woorden. Karin, dank!'