Pupil Coaching

Leren door te visualiseren

Kernvisie methode

Wim Bouman is de grondlegger van de Kernvisie methode. In zijn boek ‘Krachtig anders leren’ onderscheidt hij vier denksystemen:

* visueel: gericht op beelden
* auditief: gericht op geluiden
* kinesthetisch: gericht op gevoel
* digitaal: gericht op het overdenken en beredeneren

Ieder mens maakt gebruik van alle denksystemen, maar wij hebben hier wel voorkeuren in. Mensen met een linksgeoriënteerde leerstijl hebben een voorkeur om auditief en digitaal te denken en mensen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl hebben een voorkeur om visueel en kinesthetisch te denken. Kijk voor meer informatie ook op de pagina over beelddenken.

Linksgeoriënteerde mensen leren stap voor stap naar het geheel, terwijl rechtsgeoriënteerde mensen leren vanuit het overzicht. Zij zien snel verbanden.

Veel kinderen met leerproblemen hebben een rechtsgeoriënteerde leerstijl, vooral kinderen met ADD, ADHD, dyslexie, dyscalculie of kinderen die begaafd/hoogbegaafd zijn. Soms worden deze kinderen gezien als ‘afwezig’ of ‘snel afgeleid’, maar dit komt omdat ze in beelden denken en niet in woorden.

Rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om veel informatie op te slaan in beelden. Ze hebben een grote praktische intelligentie en leren door te doen. Met behulp van de Kernvisie methode leren zij om de informatie rechtstreeks op te slaan in het langetermijngeheugen. Op het moment dat zij dit goed doen, kunnen ze de informatie op elk moment weer reproduceren. Zelfs zwaar dyslectische kinderen zijn in staat om met deze methode goed te leren lezen, spellen of rekenen.

Kinderen merken al snel dat het leren nu wel lukt, alleen op een andere manier. Op het moment dat zij weten hoe zij het beste kunnen leren, kunnen zij dit ook op school toepassen en op eigen kracht verder leren.

‘Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.’

www.kernvisiemethode.nl

Bekijk hieronder het filmpje over de Kernvisie methode.